HP DeskJet D4100 user manual download (Page 34 of 86)

Languages: Swedish
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 34 of 86
4.
Skjut in korten så långt det går.
5.
Skjut in pappersledaren ordentligt mot kortens kanter.
6.
Fäll ned utmatningsfacket.
Skriv ut
1.
Öppna
Dialogrutan Utskriftsformat
och välj sedan någon av följande inställningar:
Pappersstorlek
: Lämplig kortstorlek
Anmärkning
Om du vill skriva ut ett ramlöst hagaki-kort klickar du
på den ramlösa fotostorlek som matchar hagaki-storleken.
Riktning
: Korrekt riktning
2.
Klicka på
OK
.
3.
Öppna
Dialogrutan Skriv ut
.
4.
Välj panelen
Papperstyp/kvalitet
och ange följande inställningar:
Papperstyp
: Lämplig hagaki-korttyp
Kvalitet
:
Normal
,
Bästa
eller
Maximal dpi
5.
Om det behövs ändrar du alternativen för
HP Real Life-teknikens fotokorrigering
.
6.
Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på
Skriv ut
.
Anmärkning
Om ett meddelande om att papperet är slut visas, se
Meddelande om att papperet är slut
så får du hjälp att åtgärda problemet.
Skriva ut registerkort och andra små utskriftsmaterial
Anvisningar
Överskrid inte pappersfackets kapacitet: 30 kort.
Förbereda utskriften
1.
Lyft upp utmatningsfacket och ta ut allt papper ur inmatningsfacket.
2.
Skjut pappersledaren så långt det går åt vänster.
3.
Lägg korten till höger i inmatningsfacket. Placera korten med utskriftssidan nedåt
och kortsidan vänd mot skrivaren.
4.
Skjut in korten så långt det går.
5.
Skjut in pappersledaren ordentligt mot kortens kanter.
Kapitel 8
32
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices