HP DeskJet D4100 user manual download (Page 33 of 86)

Languages: Swedish
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 33 of 86
Förbereda utskriften
1.
Lyft upp utmatningsfacket och ta ut allt papper ur inmatningsfacket.
2.
Skjut pappersledaren så långt det går åt vänster.
3.
Lägg korten till höger i inmatningsfacket. Placera korten med utskriftssidan nedåt
och kortsidan vänd mot skrivaren.
4.
Skjut in korten så långt det går.
5.
Skjut in pappersledaren ordentligt mot kortens kanter.
6.
Fäll ned utmatningsfacket.
Skriv ut
1.
Öppna
Dialogrutan Utskriftsformat
och välj följande inställningar:
Pappersformat
: Den ramlösa pappersstorlek som stämmer överens med
vykortets storlek
Riktning
: Korrekt riktning
2.
Klicka på
OK
.
3.
Öppna
Dialogrutan Skriv ut
.
4.
Välj panelen
Papperstyp/kvalitet
och ange följande inställningar:
Papperstyp
: Lämpligt matt papper eller fotokortspapper
Kvalitet
:
Normal
eller
Bästa
5.
Om du skriver ut ett fotokort väljer du panelen
HP Real Life-teknikens
fotokorrigering
och väljer sedan lämpliga alternativ för
Fotokorrigering
.
6.
Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på
Skriv ut
.
Anmärkning
Om ett meddelande om att papperet är slut visas, se
Meddelande om att papperet är slut
så får du hjälp att åtgärda problemet.
Skriva ut hagaki-kort
(endast Japan)
Anvisningar
Överskrid inte pappersfackets kapacitet: 30 hagakikort
Förbereda utskriften
1.
Lyft upp utmatningsfacket och ta ut allt papper ur inmatningsfacket.
2.
Skjut pappersledaren så långt det går åt vänster.
3.
Lägg korten till höger i inmatningsfacket. Placera korten med utskriftssidan nedåt
och kortsidan vänd mot skrivaren.
Hjälp för HP Photosmart-programvaran
31
Sample
This manual is suitable for devices