HP DeskJet D4100 user manual download (Page 32 of 86)

Languages: Swedish
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 32 of 86
Skriva ut kuvert
Anvisningar
Använd inte kuvert med följande egenskaper:
Gem eller fönster
Tjocka, oregelbundna eller krökta kanter
Blanka eller präglade ytor
Skrynklor, revor eller andra defekter
Du kan skriva ut på ett enstaka eller flera kuvert.
Rikta in kuvertkanterna innan du lägger kuverten i inmatningsfacket.
Överskrid inte pappersfackets kapacitet: 10 kuvert.
Förbereda utskriften
1.
Lyft upp utmatningsfacket och ta ut allt papper ur inmatningsfacket.
2.
Skjut pappersledaren så långt det går åt vänster.
3.
Lägg kuverten till höger i facket. Utskriftssidan ska vara vänd nedåt. Fliken ska
vara på vänster sida.
4.
Skjut in kuverten så långt det går.
5.
Skjut pappersledaren ordentligt mot kuvertets kanter.
6.
Fäll ned utmatningsfacket.
Skriv ut
1.
Öppna
Dialogrutan Utskriftsformat
och ställ in alternativet
Pappersstorlek
Kuvert
.
2.
Om det behövs ställer du in alternativ för skala och riktning.
3.
Öppna
Dialogrutan Skriv ut
.
4.
Välj panelen
Papperstyp/kvalitet
.
5.
I popup-menyn
Papperstyp
klickar du på
Vanligt papper
.
6.
Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på
Skriv ut
.
Skriva ut vykort
Anvisningar
Överskrid inte pappersfackets kapacitet: 30 vykort.
Kapitel 8
30
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices