HP DeskJet D4100 user manual download (Page 31 of 86)

Languages: Swedish
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 31 of 86
4.
I menyn
Papperstyp
klickar du på
Vanligt papper
.
5.
Välj önskad utskriftskvalitet i menyn
Kvalitet
.
6.
Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på
Skriv ut
.
Skriva ut brev
Anvisningar
Information om hur du skriver ut ett kuvert för ditt brev finns i
kuvert
.
Överskrid inte pappersfackets kapacitet: 100 pappersark.
Förbereda utskriften
1.
Lyft utmatningsfacket.
2.
Skjut pappersledaren så långt det går åt vänster.
3.
Lägg vanligt papper till höger i inmatningsfacket. Utskriftssidan ska vara vänd
nedåt.
Anmärkning
Om du använder papper med brevhuvud ska brevhuvudet
vara vänt nedåt och mot skrivaren.
4.
Skjut in papperet så långt det går.
5.
Skjut in pappersledaren ordentligt mot papperets kanter.
6.
Fäll ned utmatningsfacket.
Skriv ut
1.
Om det behövs öppnar du dialogrutan
Dialogrutan Utskriftsformat
och anger
alternativ för pappersstorlek, skala och orientering.
2.
Öppna
Dialogrutan Skriv ut
.
3.
Välj panelen
Papperstyp/kvalitet
.
4.
I menyn
Papperstyp
klickar du på
Vanligt papper
.
5.
Välj önskad utskriftskvalitet i menyn
Kvalitet
.
6.
Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på
Skriv ut
.
Hjälp för HP Photosmart-programvaran
29
Sample
This manual is suitable for devices