HP DeskJet D4100 user manual download (Page 30 of 86)

Languages: Swedish
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 30 of 86
6.
Fäll ned utmatningsfacket.
Skriv ut
1.
Om det behövs öppnar du dialogrutan
Dialogrutan Utskriftsformat
och anger
alternativ för pappersstorlek, skala och riktning.
2.
Öppna
Dialogrutan Skriv ut
.
3.
Välj panelen
Papperstyp/kvalitet
.
4.
I menyn
Papperstyp
klickar du på
Vanligt papper
.
5.
Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på
Skriv ut
.
Skriva ut dokument
Överskrid inte pappersfackets kapacitet: 100 pappersark.
Förbereda utskriften
1.
Lyft utmatningsfacket.
2.
Skjut pappersledaren så långt det går åt vänster.
3.
Lägg vanligt papper till höger i inmatningsfacket. Utskriftssidan ska vara vänd
nedåt.
4.
Skjut in papperet så långt det går.
Anmärkning
Beroende på pappersstorleken kan papperet vara längre
än pappersfacket.
5.
Skjut in pappersledaren ordentligt mot papperets kanter.
6.
Fäll ned utmatningsfacket.
Skriv ut
1.
Om det behövs öppnar du dialogrutan
Dialogrutan Utskriftsformat
och anger
alternativ för pappersstorlek, skala och riktning.
2.
Öppna
Dialogrutan Skriv ut
.
3.
Välj panelen
Papperstyp/kvalitet
.
Kapitel 8
28
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices