HP DeskJet D4100 user manual download (Page 29 of 86)

Languages: Swedish
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 29 of 86
8
Skriva ut andra dokument
E-post
Dokument
Brev
Kuvert
Vykort
Hagaki-kort
Registerkort
Etiketter
CD/DVD-etiketter
OH-film
Broschyrer
Gratulationskort
Transfertryck för t-
shirt
Utskriftstips
: Med hjälp av
utskriftstipsen
minimerar du kostnaden och arbetsinsatsen
samtidigt som du får maximal kvalitet på dina utskrifter.
Skrivarprogram
: Här hittar du information om
skrivarprogrammet
.
Skriva ut e-post
Anvisningar
Överskrid inte pappersfackets kapacitet: 100 ark vanligt papper.
Förbereda utskriften
1.
Lyft utmatningsfacket.
2.
Skjut pappersledaren så långt det går åt vänster.
3.
Lägg vanligt papper till höger i inmatningsfacket. Utskriftssidan ska vara vänd
nedåt.
4.
Skjut in papperet så långt det går.
5.
Skjut in pappersledaren ordentligt mot papperets kanter.
Hjälp för HP Photosmart-programvaran
27
Sample
This manual is suitable for devices