HP DeskJet D4100 user manual download (Page 27 of 86)

Languages: Swedish
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 27 of 86
Så här ändrar du inställningen av HP Real Life-teknikens fotokorrigering
1.
Öppna
Dialogrutan Skriv ut
.
2.
Välj
Real Life-teknik
-fönstret.
3.
Välj lämpligt alternativ för
Fotokorrigering
för det foto du ska skriva ut.
Fotobläckpatron
Med hjälp av foto- och trefärgspatronen får du mycket skarpa fotoutskrifter. Med hjälp
av den får du en utmärkt färgbeständighet i foton som skrivs ut på HP Premium Plus-
fotopapper.
Om ingen fotobläckpatron levererades tillsammans med din skrivare kan du köpa en
separat.
Så här installerar du fotobläckpatronen
Om du vill installera fotobläckpatronen tar du bort den svarta bläckpatronen från
skrivaren och installerar sedan fotobläckpatronen till höger i bläckpatronshållaren.
Anmärkning
Om du vill lära dig hur man installerar en bläckpatron, se
Installationsinstruktioner
. Om du vill skydda bläckpatronen när den inte är i
skrivaren bör du följa de här
riktlinjerna
för förvaring.
Så här använder du fotobläckpatronen
1.
Öppna
Dialogrutan Utskriftsformat
.
2.
Välj önskad fotopappersstorlek i menyn
Pappersstorlek
och klicka på
OK
.
3.
Öppna
Dialogrutan Skriv ut
.
4.
Välj panelen
Papperstyp/kvalitet
och välj sedan lämpliga inställningar för ditt foto.
5.
Om det behövs ändrar du inställningen för
HP Real Life-teknikens fotokorrigering
.
6.
Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på
Skriv ut
.
Färgalternativ
Med färgalternativen kan du justera färgnivåerna i ett foto och ändra ljus, ton och
mättnad för färgerna.
När du ändrar färginställningarna kommer utskriftsfärgerna att skilja sig från färgerna
på datorskärmen.
Hjälp för HP Photosmart-programvaran
25
Sample
This manual is suitable for devices