HP DeskJet D4100 user manual download (Page 26 of 86)

Languages: Swedish
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 26 of 86
1
Små foton
2
Stora foton
7.
Fäll ned utmatningsfacket.
Skriv ut
1.
Öppna
Dialogrutan Utskriftsformat
.
2.
Välj följande inställningar:
Pappersstorlek
: Önskad pappersstorlek
Riktning
: Korrekt riktning
3.
Klicka på
OK
.
4.
Öppna
Dialogrutan Skriv ut
.
5.
Välj panelen
Papperstyp/kvalitet
och välj sedan följande inställningar:
Papperstyp
: Önskad typ av fotopapper
Kvalitet
:
Bästa
eller
Maximal dpi
6.
Välj panelen
HP Real Life-teknikens fotokorrigering
och välj sedan önskat
alternativ för
Fotokorrigering
.
7.
Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på
Skriv ut
.
HP Real Life-teknikens fotokorrigering
Med HP Real Life-teknikens fotokorrigering förbättras kvaliteten på dina utskrivna foton.
I de flesta fall behöver du inte ändra standardutskriftsinställningen
Grundläggande
.
Inställningen Grundläggande ökar skärpan i de bilder du skriver ut och förbättrar
kvaliteten och tydligheten i bilder med låg upplösning, till exempel bilder som laddats
ned från Internet.
Du kan ändra inställningen till
Full
om de bilder du skriver ut är under- eller
överexponerade, innehåller mörka områden eller röda ögon eller har bleka färger.
Du kan också ställa in fotokorrigering på
Av
om du föredrar att redigera bilden
manuellt i ett program som t. ex. HP Photosmart-programmet.
Kapitel 7
24
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices