HP DeskJet D4100 user manual download (Page 25 of 86)

Languages: Swedish
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 25 of 86
Skriva ut foton med ram
Anvisningar
För bästa resultat bör du använda en
fotopatron
tillsammans med
trefärgspatronen.
För största beständighet mot blekning bör du använda HP Premium Plus-
fotopapper.
Öppna filen i ett program, t.ex. HP Photosmart-programmet, och definiera
fotostorleken. Tänk på att fotostorleken ska motsvara storleken på det papper du
skriver ut på.
Kontrollera att fotopapperet är plant. Information om hur du förhindrar att
fotopapperet böjer sig finns på sidan om
förvaring av fotopapper
.
Överskrid inte pappersfackets kapacitet: 30 ark fotopapper.
Förbereda utskriften
1.
Lyft utmatningsfacket.
2.
Skjut pappersledaren så långt det går åt vänster.
3.
Kontrollera att fotopapperet inte är böjt.
4.
Lägg fotopapperet till höger i inmatningsfacket. Placera papperet med
utskriftssidan nedåt och kortsidan inåt, mot skrivaren.
Anmärkning
Vissa pappersstorlekar är längre än inmatningsfacket.
5.
Skjut in papperet så långt det går.
6.
Skjut in pappersledaren ordentligt mot papperets kanter.
Hjälp för HP Photosmart-programvaran
23
Sample
This manual is suitable for devices