HP DeskJet D4100 user manual download (Page 24 of 86)

Languages: Swedish
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 24 of 86
4.
Lägg fotopapperet till höger i inmatningsfacket. Placera papperet med
utskriftssidan nedåt och kortsidan inåt, mot skrivaren.
Om du använder fotopapper med avrivbar flik kontrollerar du att fliken är vänd
bort från skrivaren.
5.
Skjut in papperet så långt det går.
6.
Skjut in pappersledaren ordentligt mot papperets kanter.
1
Små foton
2
Stora foton
7.
Fäll ned utmatningsfacket.
Skriv ut
1.
Öppna
Dialogrutan Utskriftsformat
.
2.
Välj önskad ramlös pappersstorlek i menyn
Pappersstorlek
och klicka på
OK
.
3.
Öppna
Dialogrutan Skriv ut
.
4.
Välj panelen
Papperstyp/kvalitet
och välj sedan följande inställningar:
Papperstyp
: Önskad typ av fotopapper
Kvalitet
:
Bästa
eller
Maximal dpi
5.
Välj panelen
HP Real Life-teknikens fotokorrigering
och välj sedan önskat
alternativ för
Fotokorrigering
.
6.
Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på
Skriv ut
.
Om du har skrivit ut på fotopapper med avrivbar flik tar du bort fliken så att
dokumentet blir helt ramlöst.
Kapitel 7
22
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices