HP DeskJet D4100 user manual download (Page 21 of 86)

Languages: Swedish
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 21 of 86
Så här skriver du ut foton från USB-porten på framsidan
1.
Fyll på med fotopapper i skrivaren.
Mer information om hur man fyller på fotopapper finns i avsnitten nedan:
Skriva ut ramlösa foton
Skriva ut foton med ram
2.
Anslut din kamera eller en annan enhet med en USB-kabel till USB-porten på
framsidan.
Den gröna anslutningslampan bör tändas. Mer information finns i
Om lamporna
vid USB-porten på framsidan
.
3.
Slå på kameran eller enheten och ställ in den på att överföra foton.
Om du inte vet hur man ställer in kameran eller enheten på att överföra foton ska
du läsa den medföljande dokumentationen.
4.
Tryck på knappen Photosmart Express på skrivaren för att starta HP Photosmart
Studio.
5.
Klicka på
Importera
i fönstret HP Photosmart Studio.
Fönstret Importera visas.
6.
I menyn
Ladda ned till
och välj en destinationsmapp för bilderna.
7.
Välj de foton som du vill importera från kameran eller enheten.
8.
Om du vill radera fotona från enheten efter att ha importrat dem, väljer du
Radera
kamerans innehåll efter överföring
.
9.
Klicka på
Importera
.
Mer information om hur du använder HP Photosmart Studio, se HP Photosmart Studio
Hjälp.
Om lamporna vid USB-porten på framsidan
Tack vare lamporna på USB-porten på framsidan kan du se om enheten är korrekt
ansluten och om foton håller på att överföras.
När kameran är ansluten lyser anslutningslampan. Anslutningslampan blinkar
grönt när fotona överförs.
Om kameran inte är inställd i rätt läge för överföring av foton, blinkar fellampan.
Hjälp för HP Photosmart-programvaran
19
Sample
This manual is suitable for devices