HP DeskJet D4100 user manual download (Page 20 of 86)

Languages: Swedish
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 20 of 86
6
Skriva ut foton från USB-porten
på framsidan
Lär dig hur man överför och skriver ut foton från en digitalkamera, extern kortläsare
eller USB Flash-enhet.
Om USB-porten på framsidan
Skriva ut foton från USB-porten på framsidan
Om lamporna vid USB-porten på framsidan
Om USB-porten på framsidan
När du vill överföra foton från en digitalkamera, extern kortläsare eller en USB Flash-
enhet, ansluter du bara kameran eller den andra enheten till skrivarens USB-port.
Sedan kan du skriva ut fotona med HP Photosmart-programmet.
För att kunna skriva ut foton från den främre USB-porten behöver du en USB-kabel
som är kompatibel med din kamera. HP rekommenderar att du använder en kabel
som är kortare än 3 meter.
Skriva ut foton från USB-porten på framsidan
Anmärkning
För att du ska kunna skriva ut enligt dessa instruktioner måste
HP Photosmart Studio-programmet vara installerat på datorn.
18
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices