HP DeskJet D4100 user manual download (Page 19 of 86)

Languages: Swedish
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 19 of 86
5
Skriva ut med hjälp av
Photosmart Express-knappen
Om du snabbt vill skriva ut foton använder du Photosmart Express-knappen.
Om Photosmart Express-knappen
Om programmet HP Photosmart Studio
Om Photosmart Express-knappen
Photosmart Express-knappen sitter på skrivarens frontpanel. När du trycker på
knappen startas programmet HP Photosmart Studio på datorn.
Med programmet HP Photosmart Studio kan du på ett snabbt och enkelt sätt skriva ut
dina foton eller beställa utskrifter online. Du får även tillgång till andra grundläggande
funktioner i HP:s bildhanteringsprogramvara, t.ex. att spara, visa och distribuera foton.
1
Photosmart Express-knappen
Om programmet HP Photosmart Studio
Med programmet HP Photosmart Studio kan du på ett snabbt och enkelt sätt skriva ut
dina foton eller beställa utskrifter online. Du får även tillgång till andra grundläggande
funktioner i HP:s bildhanteringsprogramvara, t.ex. att spara, visa och distribuera foton.
Anmärkning
Om programmet HP Photosmart Studio inte är installerat på
datorn visas ett meddelande när du trycker på Photosmart Express-knappen.
Mer information finns i
Programmet HP Photosmart Studio är inte installerat
.
Hjälp för HP Photosmart-programvaran
17
Sample
This manual is suitable for devices