HP DeskJet D4100 user manual download (Page 18 of 86)

Languages: Swedish
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 18 of 86
4
Ansluta till skrivaren
USB
USB
Skrivaren är ansluten till datorn med en USB-kabel.
Anmärkning
Du får bäst utskriftsprestanda om du använder en kabel som är
kompatibel med USB 2.0.
Anvisningar om hur du ansluter skrivaren med en USB-kabel finns i
installationsanvisningarna som levererades med skrivaren.
Anmärkning
Det är inte säkert att en USB-kabel följer med skrivaren.
16
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices