HP DeskJet D4100 user manual download (Page 17 of 86)

Languages: Swedish
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 17 of 86
Om bläcket tar slut i skrivaren kan du ändå använda den i reservbläcksläge. Mer
information finns i
Reservbläcksläge
.
Mer information om hur du installerar en ersättningspatron finns på sidan om hur du
installerar bläckpatroner
.
Reservbläcksläge
Du kan använda reservbläcksläge när du vill skriva ut med endast en bläckpatron.
Skrivaren körs i reservbläcksläge när en bläckpatron tas bort från bläckpatronshållaren.
Anmärkning
När skrivaren används i reservbläcksläge, visas ett meddelande
på skärmen. Om meddelandet visas när det sitter två bläckpatroner i skrivaren
ska du kontrollera att skyddstejpen inte sitter kvar på någon av dem. Skrivaren
känner inte av bläckpatronen om skyddstejpen sitter kvar på bläckpatronens
kopparkontakter.
Om du vill ha mer information om reservbläcksläget läser du i följande avsnitt:
Utskrift i reservbläcksläge
Avsluta reservbläcksläget
Utskrift i reservbläcksläge
Det går långsammare att skriva ut i reservbläcksläge och kvaliteten på utskrifterna blir
lägre.
Installerad bläckpatron
Resultat
Svart bläckpatron
Färger skrivs ut i gråskala.
Trefärgspatron
Färger skrivs ut som vanligt men svart får en grå ton.
Fotopatron
Färger skrivs ut i gråskala.
Anmärkning
Du bör inte använda fotopatronen i reservbläcksläget.
Avsluta reservbläcksläget
Du avslutar reservbläcksläget genom att sätta i två bläckpatroner i skrivaren.
Information om hur du installerar en bläckpatron finns i
Installationsinstruktioner
.
Hjälp för HP Photosmart-programvaran
15
Sample
This manual is suitable for devices