HP DeskJet D4100 user manual download (Page 16 of 86)

Languages: Swedish
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 16 of 86
1
Svart bläckpatron
2
Trefärgspatron
3
Fotobläckpatron
Mer information om hur du använder bläckpatronerna finns i avsnitten nedan:
Använd bläckpatroner
Byta bläckpatron
Använd bläckpatroner
Bläckpatronerna kan användas på följande sätt:
Vanlig utskrift
: Använd den svarta bläckpatronen och trefärgspatronen för
vanliga utskrifter som du gör ofta.
Högklassiga färgfoton
: Om du vill att färgerna ska vara mer levande när du
skriver ut färgfoton eller andra specialdokument tar du bort den svarta
färgpatronen och installerar en fotopatron. Med hjälp av foto- och
trefärgspatronen får du mycket skarpa fotoutskrifter.
Byta bläckpatron
Observera bläckpatronens produktnummer när du köper nya patroner.
Produktnumret finns på tre ställen.
Etiketten med produktnumret: Titta på etiketten på den bläckpatron som du byter
ut.
1
Etikett med produktnummer
Skrivardokumentationen: En lista över produktnummer för bläckpatroner finns i
referenshandboken som följde med skrivaren.
HP Skrivarverktyg: Öppna
HP Skrivarverktyg
och välj panelen
Status för
förbrukningsartiklar
.
Kapitel 3
14
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices