HP DeskJet D4100 user manual download (Page 13 of 86)

Languages: Swedish
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 13 of 86
3.
Dra ut utmatningsfackets förlängningsdel.
Inmatningsfack
Inmatningsfacket innehåller papper eller annat utskriftsmaterial.
1
Inmatningsfack
Pappersledare
Skriv ut på material av olika storlek genom att skjuta pappersledaren åt höger eller
vänster.
Hjälp för HP Photosmart-programvaran
11
Sample
This manual is suitable for devices