HP DeskJet D4100 user manual download (Page 12 of 86)

Languages: Swedish
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 12 of 86
1
Anslutningslampa
2
Fellampa
När kameran är ansluten lyser anslutningslampan. Anslutningslampan blinkar grönt
vid utskrift från kameran. Om kameran inte är inställd i rätt läge för överföring av foton,
blinkar fellampan.
Anmärkning
Du kan också använda den främre USB-porten för att ladda ned
bilderna från externa kortläsare, USB Flash-enheter och andra USB-enheter.
Pappersfack
Om du vill läsa mer om pappersfacken väljer du ett ämne nedan.
Fälla ut pappersfacken
Inmatningsfack
Pappersledare
Utmatningsfack
Fälla in pappersfacken
Fälla ut pappersfacken
Så här fäller du ut pappersfacken
1.
Fäll ner inmatningsfacket.
2.
Fäll ned utmatningsfacket.
Kapitel 3
10
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices