HP DeskJet D4100 user manual download (Page 11 of 86)

Languages: Swedish
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 11 of 86
1
Knapp och lampa för fortsatt utskrift
Photosmart Express-knappen
Använd Photosmart Express-knappen för att starta programmet HP Photosmart
Studio. Med programmet HP Photosmart Studio kan du på ett snabbt och enkelt sätt
skriva ut dina foton eller beställa utskrifter online. Du får även tillgång till andra
grundläggande funktioner i HP:s bildhanteringsprogramvara, t.ex. att spara, visa och
distribuera foton.
1
Photosmart Express-knappen
USB-port på framsidan
När du vill överföra foton från en digitalkamera, extern kortläsare eller en USB Flash-
enhet, ansluter du bara kameran eller den andra enheten till skrivarens USB-port.
Sedan kan du skriva ut fotona med HP Photosmart-programmet.
Hjälp för HP Photosmart-programvaran
9
Sample
This manual is suitable for devices