HP DeskJet D4100 user manual download (Page 95 of 104)

Languages: Hungarian
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 95 of 104
A
HP támogatás
A támogatás folyamata
A HP telefonos támogatási szolgáltatása
A támogatás folyamata
Probléma esetén kövesse az alábbi lépéseket
1.
Olvassa el a HP Deskjet készülékhez mellékelt dokumentációt.
2.
Látogassa meg a HP on-line ügyfélszolgálatának webhelyét a
www.hp.com/support
címen. A
HP on-line ügyfélszolgálata a HP minden vev
ő
je számára rendelkezésre áll. Ez a webhely a
naprakész eszközinformációk és a szakszer
ű
segítség leggyorsabban elérhet
ő
forrása, amely
a következ
ő
ket kínálja:
Közvetlenül elérhet
ő
képzett szakemberek
Szoftver- és illeszt
ő
program-frissítések a HP Deskjet készülékhez
Hasznos információk a HP Deskjet készülékr
ő
l, s hibaelhárítási tanácsok a leggyakoribb
problémákról
Célirányos eszközfrissítések, támogatási riasztások, valamint HP-hírek az eszköz
regisztrálása esetén
3.
Csak Európában: Forduljon a terméket értékesít
ő
keresked
ő
höz. Hardverhibás eszköz esetén
a felhasználót megkérik, hogy vigye vissza készülékét a vásárlás helyére. (A javítás az eszköz
meghatározott jótállási id
ő
tartama alatt ingyenes. A jótállási id
ő
lejárta után azonban
felszámolják a javítás díját.)
4.
Hívja a HP támogatási szolgáltatását. A támogatási lehet
ő
ségek és elérhet
ő
ségeik
eszközönként, országonként/térségenként és nyelvenként változnak.
A HP telefonos támogatási szolgáltatása
A telefonos támogatás id
ő
tartama
Hívás kezdeményezése
A telefonos támogatási id
ő
szak lejárta után
A telefonos támogatás id
ő
tartama
Egyéves ingyenes telefonos támogatásra van lehet
ő
ség Észak-Amerikában, Ázsia csendes-óceáni
részén, valamint Latin-Amerikában (Mexikót is beleértve). Az ingyenes telefonos támogatás
id
ő
tartama Európa, Közép-Kelet és Afrika esetében a
www.hp.com/support
címen állapítható meg.
A telefonbeszélgetésekre a szokásos telefondíjak érvényesek.
Hívás kezdeményezése
A HP ügyfélszolgálatának hívásakor tartózkodjon a számítógép és a HP Deskjet készülék mellett.
Készüljön fel arra, hogy meg kell adnia a következ
ő
adatokat és információkat:
Az eszköz modellszáma (a nyomtató el
ő
lapján lév
ő
címkén látható)
Az eszköz gyártási száma (a nyomtató alján vagy hátlapján látható)
A probléma felmerülésekor megjelen
ő
üzenetek
Válaszok az alábbi kérdésekre:
Máskor is el
ő
fordult már ez a probléma?
El
ő
tudja idézni újból?
Hozzáadott új hardvert vagy szoftvert a rendszerhez a probléma els
ő
jelentkezése
idején?
Történt-e valami az el
ő
állt helyzetet megel
ő
z
ő
en (például zivatar, az eszköz áthelyezése,
stb.)?
HP Photosmart szoftver súgó
93
Sample
This manual is suitable for devices