HP DeskJet D4100 user manual download (Page 93 of 104)

Languages: Hungarian
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 93 of 104
A nyomtatópatronok megfelel
ő
ek a nyomtató számára, s helyesen vannak
behelyezve.
További tudnivalókat a következ
ő
helyeken talál:
Nyomtatópatronok
és
Behelyezési
instrukciók
.
A nyomtató elakadhatott.
A probléma megszüntetésének további információit lásd:
A nyomtató elakadt
.
Mindkét jelz
ő
fény villog
Lehet, hogy a nyomtatót újra kell indítani.
1.
A nyomtató kikapcsolásához nyomja meg az
Áramellátás
gombot, majd az
újraindításhoz nyomja meg újra az
Áramellátás
gombot.
Ha a jelz
ő
fények továbbra is villognak, folytassa a 2. lépést
ő
l.
2.
A nyomtató kikapcsolásához nyomja meg az
Áramellátás
gombot.
3.
Húzza ki a nyomtató hálózati tápkábelét a fali csatlakozóból.
4.
Dugja vissza a nyomtató hálózati tápkábelét a fali csatlakozóba.
5.
Nyomja meg az
Áramellátás
gombot a nyomtató bekapcsolásához.
Az elüls
ő
USB-port jelz
ő
fényei villognak
Ha az elüls
ő
USB-port jelz
ő
fényei villognak,
kövesse ezeket az instrukciókat
.
A dokumentum nyomtatása lassú
Több program van nyitva
A számítógép nem rendelkezik elég er
ő
forrással ahhoz, hogy a nyomtató optimális
sebességgel nyomtathasson.
A nyomtatási sebesség növeléséhez nyomtatáskor zárja be a szükségtelen
alkalmazásokat.
Összetett dokumentumokat, rajzokat vagy fényképeket nyomtat a nyomtató
A rajzokat vagy fényképeket tartalmazó dokumentumok nyomtatása lassabb, mint a
szöveges dokumentumoké.
A Legjobb vagy a Maximum dpi nyomtatási mód van kiválasztva
Ha a Legjobb vagy Maximum dpi nyomtatási min
ő
ség van kiválasztva, a nyomtató
lassabban nyomtat. A nyomtatás sebességének növeléséhez válasszon másik
nyomtatási min
ő
ség módot.
A nyomtató tintahelyettesít
ő
módban van
A nyomtató lassabban nyomtathat, ha tintahelyettesít
ő
módban van. További
információk itt olvashatók:
Tintahelyettesít
ő
üzemmód
.
A nyomtatási sebesség növeléséhez használjon két nyomtatópatront a nyomtatóban.
A nyomtatóprogram elavult
Elavult a telepített nyomtatóprogram.
HP Photosmart szoftver súgó
91
Sample
This manual is suitable for devices