HP DeskJet D4100 user manual download (Page 92 of 104)

Languages: Hungarian
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 92 of 104
Az Áramellátás jelz
ő
fény villog
1
Áramellátás jelz
ő
fény
Ha az Áramellátás jelz
ő
fény villog, a nyomtató nyomtatásra készül. A jelz
ő
fény
abbahagyja a villogást, ha a nyomtató megkapta az összes adatot.
A Folytatás jelz
ő
fény villog
1
Folytatás jelz
ő
fény
A Folytatás jelz
ő
fény villogása az alábbi hibákat jelezheti:
A nyomtatóban kifogyhatott a papír.
Tegyen papírt az adagolótálcába, s nyomja meg a
Folytatás
gombot.
Elakadhatott a papír.
Az elakadt papír eltávolításáról itt olvashat:
Papírelakadás
.
12. fejezet
90
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices