HP DeskJet D4100 user manual download (Page 87 of 104)

Languages: Hungarian
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 87 of 104
Elhalványodás jelentkezik a fénykép széleinél
Ellen
ő
rizze, hogy a fotópapír nincs-e meghajolva. Ha a fotópapír hajlott, tegye egy
m
ű
anyag tasakba, majd hajlítsa a behajlással ellenkez
ő
irányba, amíg ki nem
egyenesedik. Ha a probléma továbbra is fennáll, használjon olyan fotópapírt, amely nincs
meghajolva.
A fotópapír meghajlásának megel
ő
zéséhez szükséges tennivalókat a
Fotópapír tárolása
és kezelése
cím
ű
részben olvashatja.
Elhalványodás jelentkezik közel a fénykép széleihez
Ha a fénykép szélét
ő
l körülbelül 25–63 mm távolságra jelentkezik elhalványodás,
próbálja meg a következ
ő
t:
Helyezzen be a nyomtatóba egy
fotó nyomtatópatront
és egy háromszín
ű
nyomtatópatront.
Nyissa meg a
Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanel
párbeszédpanelt, kattintson
a
Papír/Min
ő
ség
fülre, majd állítsa be a
Nyomtatási min
ő
ség
opciót
Maximum
dpi
értékre.
A fényképnek nem kívánt kerete van
A legtöbb papírtípus esetében
Letéphet
ő
füllel ellátott fotópapír esetén
HP Photosmart szoftver súgó
85
Sample
This manual is suitable for devices