HP DeskJet D4100 user manual download (Page 85 of 104)

Languages: Hungarian
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 85 of 104
A kép ferdén van kinyomtatva
Elken
ő
dik a tinta
A fénykép egy része halvány
A fényképnek nem kívánt kerete van
A keret nélküli nyomtatás irányelvei
Keret nélküli fényképek vagy brosúrák nyomtatásakor a következ
ő
irányelveket kövesse:
Ellen
ő
rizze, hogy a
Nyomtatási parancsikonok
lapon található
Papírméret
legördül
ő
listában megadott papírméret egyezik-e a papírtálcába betöltött papír
méretével.
Válassza ki a megfelel
ő
papírtípust a
Nyomtatási parancsikonok
lapon
található
Papírtípus
legördül
ő
listából.
Szürkeskálás nyomtatáskor jelölje be a
Szín
lap
Szürkeskálás nyomtatás
elemcsoportjában a
Kiváló min
ő
ség
választógombot.
Ne nyomtasson keret nélküli dokumentumokat tintahelyettesít
ő
módban. Amikor
keret nélküli dokumentumot nyomtat, a nyomtatóban mindig két patron legyen.
További információk itt olvashatók:
Tintahelyettesít
ő
üzemmód
.
A fénykép világos részén csíkok láthatók
Ha csíkok láthatók a fénykép világosabb részein, valamelyik hosszanti élt
ő
l kb. 63 mm,
próbálja meg a következ
ő
t:
Helyezzen be a nyomtatóba egy
fotó nyomtatópatront
.
Nyissa meg a
Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanel
párbeszédpanelt, kattintson
a
Papír/Min
ő
ség
fülre, majd állítsa be a
Nyomtatási min
ő
ség
opciót
Maximum
dpi
értékre.
Vízszintes vonalak láthatók a fényképen
HP Photosmart szoftver súgó
83
Sample
This manual is suitable for devices