HP DeskJet D4100 user manual download (Page 84 of 104)

Languages: Hungarian
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 84 of 104
A dokumentum nem tükrözi az új nyomtatási beállításokat
A szöveg és a képek igazítása hibás
Ha a nyomatokon a szöveg és a képek rosszul vannak igazítva,
illessze
a
nyomtatópatront.
A dokumentum ferdén vagy nem középre van nyomtatva
1.
Ellen
ő
rizze, hogy a papír megfelel
ő
en van-e behelyezve az adagolótálcába.
2.
Ellen
ő
rizze, hogy a papírszabályzó szorosan illeszkedik-e a papír széléhez.
3.
Nyomtassa ki újra a dokumentumot.
A dokumentum egy része hiányzik, vagy nem a megfelel
ő
helyre van nyomtatva
Nyissa meg a
Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanel
párbeszédpanelt, és er
ő
sítse
meg a következ
ő
beállításokat:
Lap
Beállítás
Alapbeállítások
Tájolás
: Ellen
ő
rizze, hogy megfelel
ő
en van-e
tájolva a papír.
Papír/Min
ő
ség
Méret
: Ellen
ő
rizze, hogy megfelel
ő
papírméret
van-e megadva.
Effektusok
Méretezés illesztés céljából
: A szövegnek és az
ábráknak a papír méretére igazításához jelölje be
ezt a jelöl
ő
négyzetet.
Kivitelezés
Poszter nyomtatása
: Ellen
ő
rizze, hogy a
Ki
beállítás van-e megadva.
Ha még mindig hiányzik a dokumentum egy része, lehet, hogy a nyomtató beállításait
felülbírálják a programban megadott nyomtatási beállítások. Válassza ki a megfelel
ő
nyomtatási beállításokat a programban.
A borítékon ferde a nyomat
1.
A nyomtatóba töltés el
ő
tt hajtsa be a borítékfület a borítékba.
2.
A papírvezet
ő
t csúsztassa szorosan a boríték széléhez.
3.
Nyomtassa ki újra a borítékot.
A dokumentum nem tükrözi az új nyomtatási beállításokat
A nyomtató beállításai eltérhetnek a programban megadott nyomtatási beállításoktól.
Válassza ki a megfelel
ő
nyomtatási beállításokat a programban.
Hiba merült fel a keret nélküli dokumentumokkal
A keret nélküli nyomtatás irányelvei
A fénykép világos részén csíkok láthatók
Vízszintes vonalak láthatók a fényképen
12. fejezet
82
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices