HP DeskJet D4100 user manual download (Page 80 of 104)

Languages: Hungarian
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 80 of 104
Vízszintes vonalak láthatók a fényképen
Ha világos vagy sötét vízszintes vonalak láthatók a fényképeken, tegye a következ
ő
ket:
1.
Tisztítsa meg
a nyomtatópatronokat.
2.
Nyomtassa ki újra a fényképet.
3.
Ha még mindig vannak vízszintes vonalak, hajtsa végre a
nyomtatási min
ő
ség
kalibrálását
.
A nyomtatási min
ő
ség kalibrálásához a fekete és a háromszín
ű
nyomtatópatronnak
a nyomtatóban kell lennie.
4.
Nyomtassa ki újra a fényképet.
A fénykép egy része halvány
A halványodás a kép széleinél vagy ahhoz közel fordulhat el
ő
.
Elhalványodás jelentkezik a fénykép széleinél
Elhalványodás jelentkezik közel a fénykép széleihez
Elhalványodás jelentkezik a fénykép széleinél
Ellen
ő
rizze, hogy a fotópapír nincs-e meghajolva. Ha a fotópapír hajlott, tegye egy
m
ű
anyag tasakba, majd hajlítsa a behajlással ellenkez
ő
irányba, amíg ki nem
egyenesedik. Ha a probléma továbbra is fennáll, használjon olyan fotópapírt, amely nincs
meghajolva.
12. fejezet
78
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices