HP DeskJet D4100 user manual download (Page 79 of 104)

Languages: Hungarian
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 79 of 104
A fekete vagy a fotó nyomtatópatront a nyomtatópatron foglalat jobb oldali rekeszébe
helyezze be.
A fényképek nyomtatási min
ő
sége nem megfelel
ő
Ellen
ő
rizze a papírtálcát
A nyomtató tulajdonságainak ellen
ő
rzése
A színek hibás árnyalatúak vagy teljesen hibásak
Vízszintes vonalak láthatók a fényképen
A fénykép egy része halvány
Ellen
ő
rizze a papírtálcát
1.
Ellen
ő
rizze, hogy a fotópapír a nyomtatandó oldalával lefelé van-e berakva a
papírtálcába.
2.
Csúsztassa el
ő
re a papírt ütközésig.
3.
A papírszabályzót csúsztassa szorosan a papír széléhez.
Ne nyomja annyira er
ő
sen a papírhoz, hogy meggy
ű
rje azt.
A nyomtató tulajdonságainak ellen
ő
rzése
Nyissa meg a
Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanel
párbeszédpanelt, és ellen
ő
rizze
a következ
ő
beállításokat:
Lap
Beállítás
Papír/Min
ő
ség
Méret
: Egy megfelel
ő
papírméret
Típus
: Egy megfelel
ő
fotópapír
Nyomtatási min
ő
ség
:
Legjobb
vagy
Maximum dpi
A színek hibás árnyalatúak vagy teljesen hibásak
Ha a fényképeken a színek hibásan vagy hibás árnyalattal jelennek meg, kövesse az
alábbi lépéseket:
1.
Ellen
ő
rizze, hogy egyik nyomtatópatronban sem kevés-e a tinta.
További információk itt olvashatók:
A becsült tintamennyiség megtekintése
. Ha
egyikben sem, akkor folytassa a 2. lépéssel.
2.
Illessze
a nyomtatópatronokat.
3.
Nyomtassa ki újra a fényképet.
4.
Ha a színek vagy a színárnyalatok még mindig hibásak, nyissa meg a
Nyomtató
tulajdonságai párbeszédpanel
párbeszédpanelt, és kattintson a
Szín
fülre, majd a
Speciális színbeállítások
gombra.
5.
Állítsa be a színeket a
Speciális színbeállítások
párbeszédpanel segítségével.
HP Photosmart szoftver súgó
77
Sample
This manual is suitable for devices