HP DeskJet D4100 user manual download (Page 78 of 104)

Languages: Hungarian
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 78 of 104
5.
Ha a nyomtatópatronnak nem megfelel
ő
azonosítószáma van, vagy lejárt a
felhasználhatósági ideje, helyezzen be egy új nyomtatópatront. További információk
itt olvashatók:
Behelyezési instrukciók
.
6.
Zárja be a nyomtató fed
ő
lapját.
Ha a Folytatás jelz
ő
fény nem villog, a probléma megoldódott.
Ha a Folytatás jelz
ő
fény villog, látogassa meg a
www.hp.com/support
weboldalon
a HP technikai támogatását.
A nyomtatópatron hibás vagy nem megfelel
ő
en van behelyezve
A nyomtató nem tud nyomtatni, ha a nyomtatópatronok hibásak vagy nem megfelel
ő
en
vannak behelyezve.
A probléma megoldása
1.
Emelje fel a nyomtató fed
ő
lapját.
2.
Tegye az alábbiak egyikét:
Ha hibaüzenet jelent meg a képerny
ő
n, vegye ki azt a patront, amelyiket az
üzenet említi. Folytassa a 3. lépéssel.
Ha nem jelent meg hibaüzenet, vegye ki, s helyezze vissza az összes
nyomtatópatront.
További tudnivalók:
Behelyezési instrukciók
.
Ha ez nem oldotta meg a problémát, folytassa a 3. lépéssel.
3.
Tisztítsa meg kézzel
a nyomtatópatront.
4.
Helyezze vissza a nyomtatópatront a nyomtatóba, majd zárja le a nyomtató fedelét.
Ha ez nem oldotta meg a problémát, a nyomtatópatron hibás, ki kell cserélni.
Megjegyzés
Ha nincs cserepatronja, egy nyomtatópatronnal is nyomtathat
a tintahelyettesít
ő
módban. További információk itt olvashatók:
Tintahelyettesít
ő
üzemmód
.
5.
Ha a probléma még mindig fennáll, látogassa meg a
www.hp.com/support
weboldalon a HP technikai támogatását.
„A nyomtató tintahelyettesít
ő
módban van” üzenet
A nyomtató a tintahelyettesít
ő
módba lép, amint érzékeli, hogy csak egy nyomtatópatron
van behelyezve. Ez a nyomtatási mód lehet
ő
vé teszi az egy patronnal történ
ő
nyomtatást, de lassabb lesz, s hatással van a nyomtatási min
ő
ségre is.
Ha mindkét patron a nyomtatóban van, s mégis tintahelyettesít
ő
móddal kapcsolatos
üzenetet kapott, ellen
ő
rizze, hogy a m
ű
anyag véd
ő
szalag el van-e távolítva a
nyomtatópatronokról. Ha a m
ű
anyag véd
ő
szalag takarja a nyomtatópatron érintkez
ő
it, a
nyomtató nem tudja érzékelni, hogy az a patron be van-e helyezve.
„Nyomtatópatron rossz helyen van” üzenet
Ha ezt az üzenetet kapta, a nyomtatópatron a foglalat nem megfelel
ő
rekeszébe lett
behelyezve.
A háromszín
ű
nyomtatópatront mindig a nyomtatópatron foglalat bal oldali rekeszébe
helyezze be.
12. fejezet
76
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices