HP DeskJet D4100 user manual download (Page 77 of 104)

Languages: Hungarian
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 77 of 104
3.
Gy
ő
z
ő
djön meg, hogy a háromszín
ű
nyomtatópatron a foglalat bal oldali részébe, a
fekete vagy a fotó nyomtatópatron pedig a foglalat jobb oldali részébe van
behelyezve.
4.
Ellen
ő
rizze, hogy nincs-e papírelakadás.
További információk itt olvashatók:
Papírelakadás
.
5.
Engedje vissza a nyomtató tetejét.
6.
Dugja vissza a tápkábelt a nyomtató hátoldalába, majd kapcsolja be a készüléket.
Ha a Folytatás jelz
ő
fény nem villog, folytassa a dokumentum nyomtatását.
Ha a Folytatás jelz
ő
fény villog, nyomja meg a
Folytatás
gombot.
Ha a jelz
ő
fény még mindig villog, ismételje meg a lépéseket.
Nyomtatópatron problémák
Helytelen nyomtatópatron
A nyomtatópatron hibás vagy nem megfelel
ő
en van behelyezve
„A nyomtató tintahelyettesít
ő
módban van” üzenet
„Nyomtatópatron rossz helyen van” üzenet
Helytelen nyomtatópatron
A nyomtató csak a megfelel
ő
nyomtatópatronokkal tud nyomtatni.
Ellen
ő
rizze, helyes nyomtatópatronokkal rendelkezik-e.
1.
Nyissa fel a nyomtató fedelét.
2.
Nézze meg a nyomtatópatron címkéjén az azonosítószámot.
1
Azonosítószám-címke
2
Felhasználhatósági dátum
3.
Ellen
ő
rizze a nyomtatóban használható patronok listáját.
a.
Nyissa meg a nyomtató
Szerszámosládáját
.
b.
Kattintson a
Becsült tintaszint
fülre.
c.
Kattintson a
Nyomtatópatron információk
gombra, s tekintse meg a
nyomtatópatronok azonosítószámait.
A nyomtatóval kézhezkapott felhasználói útmutató is tartalmazza a
nyomtatópatronok azonosítószámait.
4.
Ellen
ő
rizze a nyomtatópatronok felhasználhatóságának id
ő
pontját.
HP Photosmart szoftver súgó
75
Sample
This manual is suitable for devices