HP DeskJet D4100 user manual download (Page 75 of 104)

Languages: Hungarian
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 75 of 104
6.
Ha a papírelakadás nem szüntethet
ő
meg a nyomtató hátoldala fel
ő
l, emelje fel a
nyomtató fed
ő
lapját, szüntesse meg a papírelakadást a nyomtató eleje fel
ő
l, majd
engedje vissza a fed
ő
lapot.
Vigyázat!
Óvatosan húzza ki a papírt, mert a nyomtató eleje fel
ő
li
megszüntetés meghibásodást is okozhat.
7.
Kapcsolja be a nyomtatót, majd nyomja meg a
Folytatás
gombot.
8.
Nyomtassa ki újra a dokumentumot.
Megjegyzés
Ha gyakran fordul el
ő
papírelakadás, próbáljon nehezebb papírt
használni. A papír tömegével kapcsolatos specifikációkért tekintse meg a
Nyomtató specifikációi
részt.
Papírproblémák
A nyomtató nem húzza be a papírt
A nyomtató kidobja a papírt
A papír kifogyott üzenet
A nyomtató egyszerre több lapra nyomtat
A nyomtató nem húzza be a papírt
Próbáljon meg egyet vagy többet a következ
ő
megoldási lehet
ő
ségekb
ő
l:
Az adagolótálcában csökkentse a lapok számát.
Vegye ki a papírt az adagolótálcából, majd töltse be újra.
Használjon másik papírtípust.
A nyomtató kidobja a papírt
Ha a nyomtató lapot dob ki, akkor próbálja meg a következ
ő
megoldások egyikét:
Ellen
ő
rizze, hogy a nyomtatópatronokról a m
ű
anyag véd
ő
szalag el van-e távolítva.
Ha keret nélküli dokumentumokat nyomtat, s villog a Folytatás jelz
ő
fény, akkor lehet,
hogy úgy próbál keret nélkül nyomtatni, hogy csak a fekete nyomtatópatron van a
nyomtatóban. Keret nélküli dokumentumok nyomtatásakor a háromszín
ű
és a fekete
vagy a fotó nyomtatópatronnak is a nyomtatóban kell lennie.
A papír kifogyott üzenet
Kövesse a fennálló helyzetnek megfelel
ő
lépéseket.
Ha az adagolótálcában van papír
Ha az adagolótálca üres
HP Photosmart szoftver súgó
73
Sample
This manual is suitable for devices