HP DeskJet D4100 user manual download (Page 71 of 104)

Languages: Hungarian
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 71 of 104
5.
Kattintson a
Mégse
gombra, és indítsa újra a számítógépet.
6.
Kapcsolja ki a nyomtatót, majd húzza ki az USB- és a tápkábelt.
7.
Zárja be a víruskeres
ő
programokat és a számítógépen futó egyéb
szoftverprogramokat.
Megjegyzés
Egy víruskeres
ő
b
ő
l való kilépéshez kövesse a gyártójának
instrukcióit.
8.
Telepítse újra a nyomtatószoftvert:
a.
Helyezze a nyomtatószoftver CD-jét a meghajtóba.
b.
Kövesse a képerny
ő
n megjelen
ő
utasításokat. Ha a telepít
ő
kéri,
csatlakoztassa az USB-kábelt és a tápkábelt a nyomtatóhoz, s kapcsolja be a
nyomtatót.
Megjegyzés
Ne csatlakoztassa az USB-kábelt, amíg fel nem kérik rá.
c.
Fejezze be a telepítést a képerny
ő
n megjelen
ő
útmutatások alapján.
9.
Indítsa újra a víruskeres
ő
programot.
„Ismeretlen eszköz” üzenet jelenik meg
A telepítés során egy „Ismeretlen eszköz” üzenet jelenhet meg, ha csatlakoztatja az
USB-kábelt a nyomtatóhoz és a számítógéphez. Egy lehetséges ok lehet a hibás USB-
kábel.
Megjegyzés
Windows 2000 esetén ez nem probléma. Ha Windows 2000-et
használ, és megjelenik ez az üzenet, nyugodtan folytathatja tovább a szoftver
telepítését.
A probléma megoldása
1.
Húzza ki az USB-kábelt a nyomtatóból.
2.
Húzza ki a hálózati tápkábelt a nyomtatóból.
3.
Várjon körülbelül 30 másodpercig.
4.
Csatlakoztassa újra a tápkábelt a nyomtatóba.
5.
Csatlakoztassa újra az USB-kábelt a nyomtatóhoz.
6.
Ha még mindig megjelenik az „Ismeretlen eszköz” üzenet, cserélje ki az USB-kábelt.
A nyomtató neve nem jelenik meg
A nyomtatószoftver telepítése látszólag rendben megtörtént, de a nyomtató neve sem
a
Fájl
menü
Nyomtatás
parancsával megjeleníthet
ő
párbeszédpanel listáján, sem a
Vezérl
ő
pult Nyomtatók mappájában nem szerepel.
HP Photosmart szoftver súgó
69
Sample
This manual is suitable for devices