HP DeskJet D4100 user manual download (Page 66 of 104)

Languages: Hungarian
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 66 of 104
A Becsült tintaszint lapon olvashatók a nyomtatópatronok rendelésével kapcsolatos
tudnivalók is. Ezeknek az információknak a megtekintéséhez kattintson a
Nyomtatópatron információk
gombra.
A nyomtató házának karbantartása
Mivel a HP Deskjet nyomtató finom sugarakban szórja a tintát a papírra, így ténylegesen
el
ő
fordulhatnak tintafoltok.
Foltok, szennyez
ő
dések és száraz tintamaradványok eltávolítása a nyomtató
külsejér
ő
l
1.
Kapcsolja ki a HP Deskjet készüléket, majd húzza ki a tápkábelt.
2.
Egy enyhén benedvesített puha ruhadarabbal törölje meg a HP Deskjet nyomtató
külsejét.
Vigyázat!
Ne használjon semmiféle tisztítószert! A háztartási tisztító- és
mosószerek megrongálhatják a nyomtató burkolatát. Tartson távol minden
folyadékot a bels
ő
részekt
ő
l. Ne olajozza be a fém tengelyt, amelyen a
nyomtatópatron foglalata csúszkál. A foglalat el
ő
re- és hátramozgásának a zaja
normális.
A tinta eltávolítása a b
ő
rr
ő
l és a ruházatról
A b
ő
rre és a ruházatra került tinta eltávolítása:
Felszín
Orvoslás
B
ő
r
Mossa le a területet dörzshatású szappannal.
Fehér ruha
Mossa ki a ruhát
hideg
vízben, klórtartalmú fehérít
ő
vel.
Színes ruha
Mossa ki a ruhát
hideg
vízben, jól habzó
szalmiákszesszel.
Vigyázat!
A ruhadarabból mindig hideg vízzel távolítsa el a tintát. A meleg vagy
forró víz rögzítheti a tintát a ruhadarabon.
A nyomtatópatronok kézi tisztítása
Ha a HP Deskjet nyomtatót poros környezetben használja, akkor szennyez
ő
dés
halmozódhat fel a patron érintkez
ő
inél. Ez a szennyez
ő
dés tintacsíkokat és hiányzó
vonalakat okozhat a nyomaton. A probléma megoldható a nyomtatópatron érintkez
ő
inek
kézi tisztításával.
A nyomtatópatronok megtisztításához az alábbiakra van szüksége:
Desztillált víz (a vezetékes víz olyan szennyez
ő
déseket tartalmazhat, melyek
károsíthatják a nyomtatópatront)
Vattapálcikák vagy más puha, szálmentes anyag, amely nem fog a
nyomtatópatronhoz tapadni
Vigyázzon, hogy a tisztítás során ne kerüljön
tinta a kezére vagy a ruhájára
.
11. fejezet
64
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices