HP DeskJet D4100 user manual download (Page 64 of 104)

Languages: Hungarian
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 64 of 104
7.
Csúsztassa a nyomtatópatront kicsit felfelé a patrontartóban, amíg a helyére nem
pattan.
8.
Zárja be a nyomtató fed
ő
lapját.
Illessze
a nyomtatópatronokat a legjobb min
ő
ség elérése érdekében.
A nyomtatópatronok tárolásával kapcsolatos utasításokért tekintse meg
A
nyomtatópatronok karbantartása
részt.
Üres nyomtatópatronok újrahasznosításával kapcsolatos információkért lásd:
HP tintasugaras kiegészít
ő
k újrahasznosítási programja
.
Figyelem!
Tartsa mind az új, mind a használt nyomtatópatronokat gyermekek
számára hozzáférhetetlen helyen.
A nyomtatópatronok illesztése
A nyomtatópatron behelyezése után a legjobb nyomtatási min
ő
ség elérése érdekében
illessze azt.
A nyomtató illesztése
1.
Tegyen egy, még nem haszált sima fehér Letter vagy A4-es papírt a papírtálcába.
2.
Nyissa meg a nyomtató
Szerszámosládáját
.
3.
Kattintson a
Nyomtatópatronok illesztése
gombra.
4.
Kattintson az
Illesztés
pontra, majd kövesse a képerny
ő
n megjelen
ő
utasításokat.
A HP Deskjet egy tesztoldalt nyomtat, beigazítja a nyomtatópatronokat, és kalibrálja
a nyomtatót. A tesztoldalt hasznosítsa újra vagy dobja ki.
A nyomtatópatronok automatikus tisztítása
Ha a kinyomtatott oldalakon vonalak és pontok hiányoznak, vagy ha azok tintacsíkokat
tartalmaznak, a nyomtatópatronok valószín
ű
leg tisztításra szorulnak, vagy kifogyóban
van bennük a tinta. További információk itt olvashatók:
A becsült tintamennyiség
megtekintése
.
Ha a nyomtatópatronokban van tinta, tisztítsa meg automatikusan a nyomtatópatronokat.
11. fejezet
62
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices