HP DeskJet D4100 user manual download (Page 54 of 104)

Languages: Hungarian
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 54 of 104
3.
Kattintson az
Egyedi
gombra.
Megjelenik az Egyedi papírméret párbeszédpanel.
4.
A
Név
legördül
ő
listáról válasszon egy egyedi papírméretet.
5.
A
Szélesség
és
Hosszúság
mez
ő
kben adja meg az egyedi papírméret dimenzióit.
A használható legkisebb és legnagyobb értékek a mez
ő
k alatt láthatók.
6.
Kattintson a mértékegységre:
Hüvelyk
vagy
Milliméter
.
7.
Az egyedi papírméret elmentéséhez kattintson a
Mentés
gombra.
8.
Az
Egyéni papírméret
párbeszédpanel bezárásához kattintson az
OK
gombra.
9.
Az egyedi papírméret használatához válassza ki a nevét a
Méret
legördül
ő
listából.
Több oldal nyomtatása egy lapra
A nyomtatóprogram lehet
ő
vé teszi, hogy egy dokumentum több oldalát egyetlen lapra
nyomtassa. A nyomtatószoftver automatikusan átméretezi a dokumentum szövegét és
képeit úgy, hogy azok elférjenek a nyomtatott lapon.
Több oldal nyomtatása egy lapra
1.
Nyissa meg a
Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanel
ablakot.
2.
Kattintson a
Kivitelezés
fülre.
3.
Az
Oldal laponként
legördül
ő
listából válassza ki, hogy hány oldalt akar egyetlen
lapra nyomtatni.
4.
Ha a lapon a nyomtatandó oldalakat szegéllyel akarja körbevenni, jelölje be az
Oldalszegély nyomtatása
jelöl
ő
négyzetet.
5.
Az
Oldalsorrend
legördül
ő
listán válasszon ki egy elrendezést az oldalak számára.
A Kivitelezés lap tetején megjelenik az oldalak elrendezésének képe.
6.
Szükség szerint válasszon ki bármilyen más nyomtatási beállítást, majd kattintson
az
OK
gombra.
Dokumentum átméretezése
Egy adott papírméretre formázott dokumentum más papírméretre történ
ő
kinyomtatásához használja a nyomtatószoftvert. Ez akkor bizonyulhat hasznosnak, ha
nem áll rendelkezésére a megfelel
ő
papír.
Ha például létrehozott egy letter méret
ű
papírra formázott dokumentumot, de nincs
semmilyen letter méret
ű
papírja, kinyomtathatja a dokumentumot a rendelkezésére álló,
eltér
ő
méret
ű
papírra is.
Dokumentumok átméretezése egy más méret
ű
papírhoz
1.
Nyissa meg a
Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanel
ablakot.
2.
Kattintson az
Effektusok
fülre.
3.
Válassza a
Dokumentum nyomtatása az alábbira
elemet, majd a legördül
ő
listában kattintson a kívánt papírméretre.
A használni kívánt papírméret annak a papírnak a mérete, amelyre nyomtatni fog,
s nem azé, amelyre a dokumentum formázása történt.
4.
Jelölje be a
Méretezés illesztés céljából
jelöl
ő
négyzetet.
5.
Szükség szerint válasszon ki bármilyen más nyomtatási beállítást, majd kattintson
az
OK
gombra.
9. fejezet
52
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices