HP DeskJet D4100 user manual download (Page 53 of 104)

Languages: Hungarian
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 53 of 104
4.
A
Nyomtatási min
ő
ség
legördül
ő
listában kattintson a
Maximum dpi
pontra.
A nyomtatási felbontás maximum dpi értéke a nyomtatási min
ő
ség beállításai alatt
látható.
5.
Szükség szerint válasszon ki bármilyen más nyomtatási beállítást, majd kattintson
az
OK
gombra.
Szürkeárnyalatos nyomtatás
Szürkeárnyalatos nyomtatás
1.
Nyissa meg a
Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanel
ablakot.
2.
Kattintson a
Szín
fülre.
3.
Jelölje be a
Szürkeárnyalatos nyomtatás
jelöl
ő
négyzetet, majd válasszon egy
szürkeárnyalatos opciót.
4.
Szükség szerint válasszon ki bármilyen más nyomtatási beállítást, majd kattintson
az
OK
gombra.
Az oldalsorrend megadása
Az oldalsorrend azt adja meg, hogy milyen sorrendben legyenek kinyomtatva a
többoldalas dokumentumok.
Az oldalsorrend beállítása
1.
Nyissa meg a
Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanel
ablakot.
2.
Kattintson az
Alapbeállítások
fülre.
3.
Válassza az alábbi lehet
ő
ségek egyikét:
Elölr
ő
l hátra
: A nyomtatás befejez
ő
désekor a dokumentum els
ő
lapja lesz a
kupac tetején. Nem kell a lapok sorrendjét átrendezni.
Megjegyzés
Ez az opció több id
ő
t vesz igénybe.
Hátulról el
ő
re
: A nyomtatás befejez
ő
désekor a dokumentum utolsó lapja lesz
a kupac tetején. A lapok sorrendjét át kell rendezni.
4.
Szükség szerint válasszon ki bármilyen más nyomtatási beállítást, majd kattintson
az
OK
gombra.
Egyedi papírméret beállítása
Speciális méret
ű
papírra való nyomtatáshoz használja az
Egyedi papírméret
párbeszédpanelt.
Megjegyzés
Ez a lehet
ő
ség nem minden papírtípus esetén alkalmazható.
Egyedi papírméret megadása
1.
Nyissa meg a
Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanel
ablakot.
2.
Kattintson a
Papír/Min
ő
ség
fülre.
HP Photosmart szoftver súgó
51
Sample
This manual is suitable for devices