HP DeskJet D4100 user manual download (Page 49 of 104)

Languages: Hungarian
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 49 of 104
5.
A papírszabályzót csúsztassa szorosan a papír széléhez.
6.
Engedje le a kiadótálcát.
Nyomtatás
Megjegyzés
Ha a szoftver rendelkezik vasalható nyomómintás nyomtatási
funkcióval, akkor kövesse annak utasításait. Eltér
ő
esetben kövesse az alábbi
utasításokat.
1.
Nyissa meg a
Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanel
ablakot.
2.
Kattintson a
Papír/Min
ő
ség
fülre, és adja meg a következ
ő
nyomtatási
beállításokat:
Méret
: Egy megfelel
ő
papírméret
Típus
:
HP vasalható nyomóminta
Nyomtatási min
ő
ség
:
Normál
vagy
Legjobb
3.
Kattintson az
Alapbeállítások
fülre, majd állítsa be a tájolást a
Tükörkép
lehet
ő
ségre.
Megjegyzés
Egyes vasalható nyomóminta szoftverprogramok esetében
nincs szükség tükörkép nyomtatására.
4.
Szükség szerint válasszon ki bármilyen más nyomtatási beállítást, majd kattintson
az
OK
gombra.
A Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelen megjelen
ő
tulajdonságokról a
A Mi ez?
súgó
használatával juthat b
ő
vebb információhoz.
HP Photosmart szoftver súgó
47
Sample
This manual is suitable for devices