HP DeskJet D4100 user manual download (Page 48 of 104)

Languages: Hungarian
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 48 of 104
5.
A papírszabályzót csúsztassa szorosan a papír széléhez.
6.
Engedje le a kiadótálcát.
Nyomtatás
1.
Nyissa meg a
Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanel
ablakot.
2.
Kattintson a
Papír/Min
ő
ség
fülre, és adja meg a következ
ő
nyomtatási
beállításokat:
Méret
: Egy megfelel
ő
papírméret
Típus
:
Sima papír
3.
Kattintson a
Kivitelezés
fülre, majd válassza ki a poszter részeinek számát.
4.
Kattintson az
Alapbeállítások
fülre, majd adja meg a tájolást.
5.
Szükség szerint válasszon ki bármilyen más nyomtatási beállítást, majd kattintson
az
OK
gombra.
A Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelen megjelen
ő
tulajdonságokról a
A Mi ez?
súgó
használatával juthat b
ő
vebb információhoz.
Vasalható nyomóminták nyomtatása
Irányelvek
Tükörkép nyomtatásakor a szöveg és a képek vízszintesen megcserél
ő
dnek a
számítógép képerny
ő
jén látottakhoz képest.
Ne lépje túl az adagolótálca kapacitását: 12 vasalható nyomóminta.
Felkészülés a nyomtatásra
1.
Emelje fel a kiadótálcát, majd távolítsa el az összes papírt az adagolótálcából.
2.
Csúsztassa a papírszabályzót teljesen balra.
3.
Helyezze a vasalható nyomómintát az adagolótálca jobb oldalára. A nyomtatandó
oldalnak lefelé kell nézni.
4.
Tolja be a papírt ütközésig a nyomtatóba.
8. fejezet
46
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices