HP DeskJet D4100 user manual download (Page 45 of 104)

Languages: Hungarian
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 45 of 104
A Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelen megjelen
ő
tulajdonságokról a
A Mi ez?
súgó
használatával juthat b
ő
vebb információhoz.
Üdvözl
ő
kártyák nyomtatása
Üdvözl
ő
kártyák
Hajtsa ki az el
ő
re hajtogatott kártyákat, majd helyezze
ő
ket az adagolótálcába.
A kiváló eredményhez használjon HP üdvözl
ő
kártya papírt.
Ne lépje túl az adagolótálca kapacitását: 20 kártya.
Felkészülés a nyomtatásra
1.
Emelje fel a kiadótálcát, majd távolítsa el az összes papírt az adagolótálcából.
2.
Csúsztassa a papírszabályzót teljesen balra.
3.
Pörgesse át a kártyákat, hogy elválassza
ő
ket egymástól, majd igazítsa össze a
széleiket.
4.
Helyezze az üdvözl
ő
kártyákat az adagolótálca jobb oldalára. A nyomtatandó
oldalnak lefelé kell nézni.
5.
Tolja be a kártyákat ütközésig a nyomtatóba.
6.
A papírvezet
ő
t csúsztassa szorosan a kártyák széléhez.
7.
Engedje le a kiadótálcát.
Nyomtatás
Megjegyzés
Ha szoftver rendelkezik üdvözl
ő
kártya-nyomtatási funkcióval,
akkor kövesse annak utasításait. Eltér
ő
esetben kövesse az alábbi utasításokat.
1.
Nyissa meg a
Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanel
ablakot.
2.
Kattintson a
Papír/Min
ő
ség
fülre, és adja meg a következ
ő
nyomtatási
beállításokat.
Méret
: Megfelel
ő
kártyaméret
Típus
: Megfelel
ő
kártyatípus
Nyomtatási min
ő
ség
:
Normál
3.
Szükség szerint válasszon ki bármilyen más nyomtatási beállítást, majd kattintson
az
OK
gombra.
A Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelen megjelen
ő
tulajdonságokról a
A Mi ez?
súgó
használatával juthat b
ő
vebb információhoz.
HP Photosmart szoftver súgó
43
Sample
This manual is suitable for devices