HP DeskJet D4100 user manual download (Page 44 of 104)

Languages: Hungarian
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 44 of 104
Brosúrák nyomtatása
Irányelvek
Ne nyomtasson szegély nélküli brosúrákat tintahelyettesít
ő
üzemmódban. A
nyomtatóban mindig két nyomtatópatron legyen behelyezve.
További információk itt olvashatók:
Tintahelyettesít
ő
üzemmód
.
Nyissa meg a fájlt a szoftverprogramban és adja meg a brosúra méretét. Gy
ő
z
ő
djön
meg róla, hogy a méret azonos a brosúra nyomtatására használni kívánt papír
méretével.
Ne lépje túl az adagolótálca kapacitását: 20 lap brosúrapapír.
Felkészülés a nyomtatásra
1.
Emelje fel a kiadótálcát.
2.
Csúsztassa a papírszabályzót teljesen balra.
3.
Helyezze a papírt az adagolótálca jobb oldalára. A nyomtatandó oldalnak lefelé kell
nézni.
4.
Tolja be a papírt ütközésig a nyomtatóba.
5.
A papírszabályzót csúsztassa szorosan a papír széléhez.
6.
Engedje le a kiadótálcát.
Nyomtatás
1.
Nyissa meg a
Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanel
ablakot.
2.
Kattintson a
Papír/Min
ő
ség
fülre.
3.
Ha keret nélküli brosúrákat nyomtat, jelölje be a
Keret nélküli nyomtatás
négyzetet.
4.
Adja meg a következ
ő
nyomtatási beállításokat:
Méret
: Egy megfelel
ő
papírméret
Típus
: Egy megfelel
ő
HP tintasugaras papír vagy más papírtípus
Megjegyzés
Nem minden papírméret és papírtípus alkalmas keret nélküli
nyomtatásra.
5.
A nyomtatási min
ő
séget állítsa a
Legjobb
értékre.
6.
Kattintson az
Alapbeállítások
fülre, majd állítsa be a tájolást.
7.
Kattintson a
Kivitelezés
fülre, és a papír mindkét oldalára történ
ő
nyomtatáshoz
válassza a
Nyomtatás mindkét oldalra
beállítást.
További információk itt olvashatók:
Kétoldalas nyomtatás
.
8.
A nyomtatáshoz kattintson az
OK
gombra.
8. fejezet
42
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices