HP DeskJet D4100 user manual download (Page 39 of 104)

Languages: Hungarian
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 39 of 104
Nyomtatás
1.
Nyissa meg a
Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanel
ablakot.
2.
Kattintson a
Papír/Min
ő
ség
fülre, és adja meg a következ
ő
nyomtatási
beállításokat:
Méret
: Megfelel
ő
kártyaméret
Típus
: Megfelel
ő
kártyatípus
Nyomtatási min
ő
ség
:
Normál
vagy
Legjobb
3.
Szükség szerint válasszon ki bármilyen más nyomtatási beállítást, majd kattintson
az
OK
gombra.
A Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelen megjelen
ő
tulajdonságokról a
A Mi ez?
súgó
használatával juthat b
ő
vebb információhoz.
Megjegyzés
Ha a papír kifogyására figyelmeztet
ő
üzenet jelenik meg, a
probléma megodásához tekintse meg a
A papír kifogyott üzenet
részt.
Hagaki kártyák nyomtatása
(csak Japán)
Irányelvek
Ne lépje túl az adagolótálca kapacitását: 30 hagaki kártya
Felkészülés a nyomtatásra
1.
Emelje fel a kiadótálcát, majd távolítsa el az összes papírt az adagolótálcából.
2.
Csúsztassa a papírszabályzót teljesen balra.
3.
Helyezze a kártyákat az adagolótálca jobb oldalára. A nyomtatandó oldalnak lefelé,
a rövid oldalnak pedig a nyomtató felé kell néznie.
4.
Tolja be a kártyákat ütközésig a nyomtatóba.
5.
A papírvezet
ő
t csúsztassa szorosan a kártyák széléhez.
6.
Engedje le a kiadótálcát.
HP Photosmart szoftver súgó
37
Sample
This manual is suitable for devices