HP DeskJet D4100 user manual download (Page 32 of 104)

Languages: Hungarian
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 32 of 104
Tárolás
A még fel nem használt fotópapírt m
ű
anyag tasakban tárolja. A csomagolt fotópapírt
sík felületen, h
ű
vös helyen tartsa.
Ha nyomtatni készül, csak az azonnal felhasználni kívánt papírt vegye ki a m
ű
anyag
tasakból. Ha befejezte a nyomtatást, a fel nem használt fotópapírokat helyezze
vissza a m
ű
anyag tasakba.
Ne hagyja a fel nem használt fotópapírokat a papírtálcán. A papír elkezdhet
meghajolni, ami fotói min
ő
ségének romlásához vezethet.
Kezelés
Mindig a széleinél fogja meg a fotópapírokat. A fotópapíron lév
ő
ujjlenyomatok
ronthatják a nyomtatás min
ő
ségét.
Ha a fotópapír szélei több mint 10 mm-rel (0,4 hüvelyk) meghajlanak, a papírt a
tárolótasakba helyezve és óvatosan az ellenkez
ő
irányba hajlítva egyenesítse ki,
amíg az sík nem lesz.
A fotópapírnak a nyomtatás el
ő
tt simának kell lenni.
Takarékosság fényképek nyomtatásakor
Pénz és tinta megtakarításához fotók nyomtatásakor használjon HP Everyday Photo
Papert, és a nyomtatási min
ő
séget állítsa a
Normál
értékre.
A HP Everyday Photo Paperrel min
ő
ségi fotókat nyomtathat kevesebb tinta
felhasználásával.
Megjegyzés
Jobb min
ő
ség
ű
fotókhoz használjon HP prémium plusz fotópapírt,
a nyomtatási min
ő
ség beállítása pedig
Legjobb
vagy
Maximum dpi
legyen.
Fényképek megosztása a családdal, barátokkal
Ha a nyomtatószoftver szokásos telepítését hajtotta végre, a HP Photosmart szoftver is
telepítésre került. Ha telepítve van a HP Photosmart szoftver, akkor a HP Photosmart
szoftver súgójából megtudhatja, hogyan választhatja ki s oszthatja meg képeit e-
mailben, nagy fájlmellékletek kezelése nélkül.
Egyéb fotóprojektek
A HP Photosmart szoftver ezen HP képfeldolgozó eszközök m
ű
ködését irányítja:
lapolvasók, fényképez
ő
gépek, nyomtatók és all-in-one eszközök. A telepített
eszközökt
ő
l és azok kapacitásaitól függ
ő
en digitális fényképeit gyorsan és könny
ű
szerrel
tudja rendezni, szerkeszteni és megosztani.
Ha a nyomtatószoftver szokásos telepítését hajtotta végre, a HP Photosmart szoftver is
telepítésre került. A HP Photosmart könnyen elvégezheti a következ
ő
ket:
Digitális fényképek kreatív rendezése, szerkesztése és megosztása
Fényképek és digitális képek nyomtatása
Képek áthelyezése fényképez
ő
gépr
ő
l vagy memóriakártyáról
Képek diavetítésként történ
ő
megtekintése
Képek szerkesztése
7. fejezet
30
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices