HP DeskJet D4100 user manual download (Page 19 of 104)

Languages: Hungarian
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 19 of 104
Megjegyzés
Egy üzenet jelenik meg a képerny
ő
n, amikor a nyomtató
tintahelyettesít
ő
módban van. Ha mindkét patron a nyomtatóban van, s mégis
megkapta az üzenetet, ellen
ő
rizze, hogy a m
ű
anyag véd
ő
szalag el van-e
távolítva a nyomtatópatronokról. Ha a m
ű
anyag véd
ő
szalag takarja a
nyomtatópatron érintkez
ő
it, a nyomtató nem tudja érzékelni, hogy az a patron be
van-e helyezve.
A tintahelyettesít
ő
mód további információiért tekintse meg a következ
ő
témaköröket:
Tintahelyettesít
ő
mód kimenete
Kilépés a tintahelyettesít
ő
módból
Tintahelyettesít
ő
mód kimenete
A tintahelyettesít
ő
módban való nyomtatás lassítja a nyomtatót, és hatással van a
nyomatok min
ő
ségére is.
Behelyezett
nyomtatópatron
Eredmény
Fekete nyomtatópatron
A színek nyomtatása szürkeárnyalatban történik.
Háromszín
ű
nyomtatópatron
A színek nyomtatva lesznek, de a fekete kiszürkül, nem
marad tiszta fekete.
Fotó nyomtatópatron
A színek nyomtatása szürkeárnyalatban történik.
Megjegyzés
A HP nem ajánlja a fotó nyomtatópatron tintahelyettesít
ő
üzemmódban való alkalmazását.
Kilépés a tintahelyettesít
ő
módból
Helyezzen be két nyomtatópatront a nyomtatóba a tintahelyettesít
ő
üzemmód
megszüntetéséhez.
A nyomtatópatronok behelyezésének információit lásd:
Behelyezési instrukciók
.
HP Photosmart szoftver súgó
17
Sample
This manual is suitable for devices