HP DeskJet D4100 user manual download (Page 13 of 104)

Languages: Hungarian
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 13 of 104
Photosmart Express gomb
A Photosmart Express gomb segítségével nyitható meg a HP Photosmart Express
szoftver. A HP Photosmart Express szoftver gyors és egyszer
ű
lehet
ő
séget kínál a
fényképeinek nyomtatására, illetve nyomtatások on-line megrendelésére. Továbbá
hozzáférést biztosít az olyan alapvet
ő
HP képkezelési szoftverjellemz
ő
khöz, mint a
mentés, megtekintés és a fényképek megosztása.
1
Photosmart Express gomb
Elüls
ő
USB-port jelz
ő
fényei
Fényképeknek digitális fényképez
ő
gépr
ő
l, küls
ő
kártyaolvasóról vagy USB flash-
meghajtóról történ
ő
áttöltéséhez egyszer
ű
en csatlakoztassa a fényképez
ő
gépet vagy az
eszközöket a nyomtató elüls
ő
USB-portjára. Ezután a HP Photosmart szoftver
segítségével nyomtathatja ki a képeket.
1
Csatlakozás jelz
ő
fény
2
Hiba jelz
ő
fény
Ha a fényképez
ő
gép megfelel
ő
en van csatlakoztatva, világít a Csatlakozás jelz
ő
fény. A
fényképez
ő
gépr
ő
l történ
ő
nyomtatás esetén a Csatlakozás jelz
ő
fény zölden villog. Ha a
fényképez
ő
gép nem a megfelel
ő
módba van kapcsolva az áttöltéshez, a Hiba jelz
ő
fény
villog.
HP Photosmart szoftver súgó
11
Sample
This manual is suitable for devices