HP DeskJet D4100 user manual download (Page 9 of 90)

Languages: Dutch
Pages:90
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 9 of 90
1
USB
-poort
Knoppen en lampjes
Gebruik de knoppen van de printer om de printer aan en uit te zetten, om afdruktaken te
annuleren, een taak opnieuw te starten en HP Photosmart Studio software te openen.
De printerlampjes geven een indicatie over de status van de printer.
1
Aan/uit-knop en -lampje
2
Knop Afdrukken annuleren
3
Knop en lampje Doorgaan
4
Knop Photosmart Express
5
Lampjes van de voorste USB-poort
Aan/uit-knop en -lampje
Druk op de Aan/uit-knop om de printer aan of uit te zetten. Wanneer u op de Aan/uit-
knop drukt, kan het een paar seconden duren voordat de printer is ingeschakeld.
Help bij HP Photosmart software
7
Sample
This manual is suitable for devices