HP DeskJet D4100 user manual download (Page 84 of 90)

Languages: Dutch
Pages:90
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 84 of 90
gescheiden. Bevestigingen en andere aansluitingen zijn eenvoudig te vinden, te bereiken en te
verwijderen met normale gereedschappen. Belangrijke onderdelen zijn zo ontworpen dat deze
eenvoudig zijn te bereiken waardoor demontage en reparatie efficiënter worden.
Raadpleeg de HP-website over de betrokkenheid van HP bij het milieu op:
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html
Dit deel bevat de volgende onderwerpen:
Papiergebruik
Kunststoffen
Veiligheidsinformatiebladen
Recyclingprogramma
Recyclingprogramma van HP inkjet-onderdelen
Energieverbruik: Energy Star
Energy consumption - Federal Energy Management Program
Papiergebruik
Dit product is geschikt voor het gebruik van gerecycled papier volgens DIN 19309 en EN
12281:2002.
Kunststoffen
Onderdelen van kunststof die zwaarder zijn dan 25 gram zijn volgens de internationaal geldende
normen gemerkt. Deze onderdelen kunnen hierdoor eenvoudig worden herkend en aan het einde
van de levensduur van het product worden gerecycled.
Veiligheidsinformatiebladen
Veiligheidsinformatiebladen (of Material Safety Data Sheets, MSDS) kunt u verkrijgen via de
website van HP:
www.hp.com/go/msds
Recyclingprogramma
HP biedt in veel landen/regio's een toenemend aantal productrecyclingprogramma's. Daarnaast
werkt HP samen met een aantal van de grootste centra voor het recyclen van elektronische
onderdelen ter wereld. HP bespaart op het verbruik van kostbare hulpbronnen door een aantal van
zijn populairste producten opnieuw te verkopen.
Meer informatie over het recyclen van HP producten kunt u vinden op:
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/
Recyclingprogramma van HP inkjet-onderdelen
HP streeft ernaar om het milieu te beschermen. Het recyclingprogramma van HP inkjetonderdelen
is in veel landen/regio's beschikbaar. Het programma biedt u de mogelijkheid gebruikte
printcartridges gratis te recyclen. Bezoek voor meer informatie de volgende website:
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/
Energieverbruik: Energy Star
Dit product voldoet aan ENERGY STAR. Dit is een programma waaraan producenten vrijwillig
meedoen om de ontwikkeling van energiezuinige kantoorproducten te ondersteunen. Het
energieverbruik is aanmerkelijk minder in de werkstand ENERGY STAR®. Deze werkstand spaart
de natuurlijke bronnen en geld, zonder dat de prestaties van dit product verminderen.
Dit product voldoet aan de normen van ENERGY STAR (MOU v.3.0), een vrijwillig opgesteld
programma dat tot doel heeft om de ontwikkeling van energie-efficiënte kantoorproducten te
bevorderen.
Bijlage C
82
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices