HP DeskJet D4100 user manual download (Page 75 of 90)

Languages: Dutch
Pages:90
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 75 of 90
Als de rand boven de afscheurrand verschijnt:
Lijn de printcartridges uit
.
Controleer of er geen probleem met de bronafbeelding is. Als u bijvoorbeeld een
gescande afbeelding afdrukt, controleert u of de afbeelding niet scheef was
geplaatst tijdens het scannen.
Foutberichten i.v.m. printcartridge
Als u een foutbericht m.b.t. een printcartridge ontvangt, volgt u de volgende
aanwijzingen.
Bericht voor onjuiste printcartridge
De printer kan alleen afdrukken als de juiste printcartridges zijn geïnstalleerd. Als een
foutbericht over printcartridges wordt weergegeven, kunnen één of beide printcartridges
niet in de printer worden gebruikt.
Volg de instructies in
Onjuiste printcartridge
om het probleem te verhelpen.
Bericht over problemen met printcartridges
De printer kan niet afdrukken als de printcartridges defect zijn of niet correct zijn
geïnstalleerd.
Als u een bericht ontvangt dat er een probleem is met een printcartridge, volgt u de
instructies in
Printcartridge is defect of niet correct geïnstalleerd
om het probleem te
verhelpen.
Bericht "Printcartridgehouder beweegt niet"
Als de printer ophoudt tijdens het afdrukken van een document, volgt u de instructies in
Printer is opgehouden met afdrukken
.
Bericht "Printcartridge in onjuiste houder"
Wanneer u dit foutbericht ziet, bevindt de printcartridge zich aan de verkeerde kant van
de printcartridgehouder. Volg de instructies in
Bericht "Printcartridge in onjuiste
houder"
om het probleem te verhelpen.
Help bij HP Photosmart software
73
Sample
This manual is suitable for devices