HP DeskJet D4100 user manual download (Page 70 of 90)

Languages: Dutch
Pages:90
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 70 of 90
Er worden lege pagina’s afgedrukt
De kunststof tape is mogelijk nog niet van de printcartridges verwijderd. Controleer
of de kunststof tape van de printcartridges is verwijderd.
1
De beschermende tape verwijderen
De printcartridges kunnen leeg zijn. Vervang één of beide lege printcartridges.
Zie
Een schatting van het inktniveau bekijken
voor meer informatie.
Het is mogelijk dat u een document zonder rand wilt afdrukken, terwijl alleen de
zwarte printcartridge is geïnstalleerd. Als u een document zonder rand afdrukt,
moeten altijd een driekleurenprintcartridge en zwarte printcartridge of
fotoprintcartridge zijn geïnstalleerd.
Het document is verkeerd afgedrukt
Tekst en afbeeldingen zijn niet uitgelijnd
Document wordt scheef of niet in het midden van de pagina afgedrukt
Delen van het document ontbreken of staan op de verkeerde plaats
Envelop wordt onder een hoek afgedrukt
Nieuwe afdrukinstellingen zijn niet zichtbaar in het document
Tekst en afbeeldingen zijn niet uitgelijnd
Als de tekst en afbeeldingen op afdrukken niet goed zijn uitgelijnd, kunt u de
printcartridges
uitlijnen
.
Document wordt scheef of niet in het midden van de pagina afgedrukt
1.
Controleer of het papier goed in de invoerlade is geplaatst.
2.
Controleer of de papiergeleider stevig tegen de rand van het papier zit.
3.
Druk het document opnieuw af.
Delen van het document ontbreken of staan op de verkeerde plaats
Open het dialoogvenster
Pagina-instelling
en controleer de volgende instellingen:
Papierformaat
: controleer of het papierformaat juist is.
Vergroot/verklein
: controleer of deze instelling correct is, zodat tekst en
illustraties op de pagina passen.
Afdrukstand
: controleer of de afdrukstand juist is.
Hoofdstuk 12
68
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices