HP DeskJet D4100 user manual download (Page 66 of 90)

Languages: Dutch
Pages:90
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 66 of 90
De kleuren zijn niet correct
Er verschijnen horizontale lijnen op de foto
Deel van de foto is vaag
Controleer de papierlade
1.
Controleer of het fotopapier met de afdrukzijde naar beneden in de papierlade is
geplaatst.
2.
Schuif het papier zo ver mogelijk in de printer.
3.
Schuif de papiergeleider stevig tegen de rand van het papier.
Druk de geleider niet te stevig aan. Het papier kan anders gaan buigen of krullen.
Controleer de printereigenschappen
1.
Open het
Dialoogvenster Pagina-instelling
.
2.
In het paneel
Paginakenmerken
controleert u de volgende instellingen:
Papierformaat
: het juiste papierformaat
Afdrukstand
: de juiste afdrukstand
3.
Open het
Dialoogvenster Print
.
4.
In het paneel
Papiersoort/Kwaliteit
controleert u de volgende instellingen:
Papiersoort
: de juiste soort fotopapier
Kwaliteit
:
Beste
of
Maximum dpi
De kleuren zijn niet correct
Volg deze stappen op als de kleuren van de foto's anders of onjuist zijn:
1.
Controleer of beide printcartridges niet bijna leeg zijn.
Zie
Een schatting van het inktniveau bekijken
voor meer informatie. Als geen van
beide printcartridges bijna leeg zijn, gaat u verder met stap 2.
2.
Lijn de
printcartridges
uit.
3.
Druk de foto opnieuw af.
4.
Als de kleuren nog steeds niet goed worden weergegeven, opent u het
Dialoogvenster Print
, selecteert u het paneel
Papiersoort/Kwaliteit
en vervolgens
Kleuropties
.
5.
Pas de kleuren aan.
Volg de onderstaande richtlijnen:
Als de kleuren te geel zijn, verplaatst u de geleider voor
Kleurtoon
naar
Kouder
.
Als de kleuren te blauw zijn, verplaatst u de schuifknop voor
Kleurtoon
naar
Warmer
.
6.
Druk de foto opnieuw af.
Er verschijnen horizontale lijnen op de foto
Hoofdstuk 12
64
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices