HP DeskJet D4100 user manual download (Page 63 of 90)

Languages: Dutch
Pages:90
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 63 of 90
Als de invoerlade papier bevat
1.
Controleer het volgende:
De invoerlade bevat voldoende papier (ten minste tien vellen).
De invoerlade is niet te vol.
De papierstapel raakt de achterkant van de invoerlade.
2.
Schuif de papiergeleider stevig tegen de rand van het papier.
3.
Druk op de knop
Doorgaan
om door te gaan met afdrukken.
Als de invoerlade leeg is
1.
Laad papier in de lade.
2.
Druk op de knop
Doorgaan
om door te gaan met afdrukken.
De printer drukt meerdere vellen tegelijk af
Controleer het volgende als de printer meedere vellen in één keer afdrukt:
Papiergewicht
Papier is mogelijk op onjuiste wijze geladen
Papiergewicht
Er kan op meerdere vellen tegelijk worden afgedrukt wanneer het papier een lager
gewicht heeft dan het vereiste
papiergewicht
. Gebruik papier dat voldoet aan de
geadviseerde specificaties.
Papier is mogelijk op onjuiste wijze geladen
De printer kan op meerdere vellen tegelijk afdrukken als het papier te ver in de printer is
geplaatst of als de papiergeleider niet goed tegen het papier aan zit. Plaats het papier
opnieuw in de papierlade en druk tegen het papier tot u weerstand voelt. Schuif
vervolgens de papiergeleider stevig tegen de stapel papier aan.
Er kan ook op meerdere vellen tegelijk worden afgedrukt wanneer de printer
verschillende papiersoorten bevat. De printer kan bijvoorbeeld zowel fotopapier als
gewoon papier bevatten. Verwijder het papier uit de papierlade en plaats alleen het type
papier dat geschikt is voor het document dat u afdrukt.
Printer is opgehouden met afdrukken
Als de printer tijdens een afdruktaak ophoudt met afdrukken, drukt u op de knop
Doorgaan. Als het afdrukken niet wordt hervat, opent u de printerkap en haalt u
vervolgens het netsnoer uit de achterkant van de printer.
Let op
Controleer eerst of er losse of kapotte onderdelen in de printer zitten. Als
dit het geval is, gaat u naar
www.hp.com/support
.
Als de printer geen losse of kapotte onderdelen bevat, volgt u deze stappen op:
1.
Verwijder eventuele belemmeringen, zoals verpakkingstape of -materialen, die
voorkomen dat de printcartridges heen en weer kunnen schuiven.
2.
Controleer of de printcartridges stevig in de printcartridgehouder zijn geïnstalleerd.
Zie
Installatie-instructies
voor meer informatie.
Help bij HP Photosmart software
61
Sample
This manual is suitable for devices