HP DeskJet D4100 user manual download (Page 62 of 90)

Languages: Dutch
Pages:90
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 62 of 90
6.
Als de papierstoring niet via de achterkant van de printer kan worden verholpen,
trekt u de printerkap omhoog, verwijdert u het papier via de voorkant van de printer
en sluit u de kap vervolgens weer.
Let op
Zorg dat u bij het verwijderen van papier voorzichtig te werk gaat.
De printer kan beschadigd raken wanneer u papier via de voorkant
verwijdert.
7.
Schakel de printer in en druk op de knop
Doorgaan
.
8.
Druk het document opnieuw af.
Opmerking
Als er regelmatig papierstoringen optreden, moet u zwaarder
papier gebruiken. Zie
Printerspecificaties
voor papiergewichtspecificaties.
Papierproblemen
Printer voert geen papier in
Printer werpt papier uit
Bericht dat papier op is
De printer drukt meerdere vellen tegelijk af
Printer voert geen papier in
Probeer een of meer van de volgende oplossingen:
Verminder de hoeveelheid papier in de invoerlade.
Verwijder het papier uit de invoerlade en plaats het opnieuw.
Gebruik een andere papiersoort.
Printer werpt papier uit
Als de printer het papier uitwerpt, kunt u een van de volgende oplossingen proberen:
Controleer of de beschermende kunststof tape van de printcartridges is verwijderd.
Als u een document zonder rand afdrukt, terwijl het Doorgaan-lampje knippert,
probeert u wellicht een document zonder rand af te drukken terwijl alleen de zwarte
printcartridge is geïnstalleerd. Als u een document zonder rand afdrukt, moeten altijd
een driekleurenprintcartridge en zwarte printcartridge of fotoprintcartridge zijn
geïnstalleerd.
Bericht dat papier op is
Volg de instructies op voor de betreffende conditie.
Als de invoerlade papier bevat
Als de invoerlade leeg is
Hoofdstuk 12
60
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices